Kik vagyunk

Házirend


 AZ INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE

1.   Nyitvatartási időben minden érdeklődő látogathatja az intézményt (a kultúrházat és a könyvtárat), részt vehet a rendezvényein, igénybe veheti közösségi tereit és kertjét. A termeket a foglalkozásvezető felügyelete nélkül kiskorúak nem használhatják. 

2.  A Wekerlei Kultúrház a nyári és téli időszakban – Kispest Önkormányzatához igazodva – a rövid időre bezár. A táborok működése miatt a nyári időszakban a napi nyitva tartási idő megváltozik, melyet az intézmény a programfüzetben és honlapon feltüntet.

3. A kisgyermekes családok a kultúrház játszószobáját nyitva tartási időben díjmentesen igénybe vehetik, de használata szülői felügyelettel és szülői felelősségre történhet.

4.  Belépődíjas rendezvény látogatásának előfeltétele a jegyvásárlás (jegypénztárban vagy a tanfolyamvezetőnél).

5.   Tanfolyami díj visszafizetésére abban az esetben kerülhet sor, ha az valamilyen okból nem indul el.

6.   Saját szervezésű nyári tábor részvételi díját a szülő a gyermek orvosi igazolással alátámasztott betegsége esetén igényelheti vissza.

7. A zavartalan közösségi élet, tanulás és szórakozás érdekében a kulturált viselkedés és a közösségi és társas élet íratlan szabályainak betartása minden látogatótól elvárt.

8. Közösségi tereinkben a szülők felelősek kiskorú gyermekük viselkedéséért, hogy egymás testi épségét ne veszélyeztessék, és a kultúrházban folyó tevékenységeket ne zavarják.

9.  A kultúrházban pelenkázó helyiség található, melyet a kisbabás szülőknek javasolt igénybe venni. A szennyes pelenkákat a kijelölt szemetesbe kérjük kidobni.

10. Az intézmény berendezésének és felszerelésének védelme, rendeltetésszerű használata minden látogatónak kötelessége. 

11. A kertben található tárgyak és növények használata és védelme a foglalkozásvezető, a látogató, illetve a közösség felelőssége. 

12.   A szándékosan okozott vagy felelőtlen magatartás következtében előállott kárért az okozóját anyagi felelősség terheli.

13.  Az intézmény dolgozóinak munkavégzését szolgáló irodák, személyzeti konyha nem nyilvánosak, ezekben csak a munkakapcsolatok ügyeiben eljáró személyek és közreműködők tartózkodhatnak.

14. Dohányozni az intézményben és a bejáratoktól 5 méteren belül tilos.

15.   18 éven aluli személyek az intézményben szeszes italt nem fogyaszthatnak. 

16.   Baleset, rosszullét, vagy bármi más váratlan esemény bekövetkezésekor az azt észlelő személy az intézmény munkatársaitól kérjen segítséget.

17. Az intézmény GDPR (általános adatvédelmi szabályozás) szerint működik, ezért a látogató személyes adatainak megadásához hozzájárulói nyilatkozatra van szükség (mind a honlapon keresztül, mind személyesen).

18.  Észrevételekkel, panaszokkal, javaslatokkal az intézmény művelődésszervezőihez, illetve igazgatójához fordulhatnak. 

19.   Minden látogatótól kérjük a házirend betartását, az intézmény munkatársai adott esetben jogosan kérhetik ennek tiszteletben tartását.

20. A Wekerlei Kultúrház és Könyvtár Művelődési Ház fenntartója: 
Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata, Humánszolgáltatási és Szociális Iroda (1195 Budapest, Városház tér 18-20.)Címkék: házirend
2011.04.05.

KAPCSOLÓDÓ ÍRÁSOK

SZMSZ

Szervezeti Működési Szabályzat

Szervezeti felépítés

A Wekerlei Kultúrház és Könyvtár Művelődéi Ház szervezeti felépítése