Pályázatok

Nyári táborok étkeztetése (archiválva 2019.05.25.)


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉTKEZTETÉSI ELLÁTÁSRA

 A pályázat kiírója: Wekerlei Kultúrház és Könyvtár

A pályázati eljárás nyílt, típusa: nyílt, egyszakaszos 

A pályázat tárgya: a Wekerlei Kultúrházban zajló nyári táborok résztvevőinek étkeztetése

A Wekerlei Kultúrház és Könyvtár által szervezett 12 db - egyenként ötnapos - nyári táborban részt vevő gyermekek és kísérő pedagógusaik étkeztetése 2019. június 24. és aug. 23. között. Ebédeltetés a szolgáltató helyszínén, tízórai és uzsonna a Petur u. 7. számú épületbe szállítva előre csomagoltan, fogyasztásra kész állapotban.

A pályázat műszaki tartalma:

Összesen 12 tábor, több mint 200 gyerek ellátása
tábor / kb. 17 fő gyerek
Napi 3-szori étkeztetés:
Reggeli: 204 fő/1020 adag (kiszállítva)
Uzsonna: 204 fő/1020 adag (kiszállítva)
Ebéd: 204 fő/1020 adag (szolgáltató helyszínén)
Kísérő felnőttek ebédeltetése, étkeztetési adagok: összesen 12 fő /60 adag (szolgáltató helyszínén)

A teljesítés helye: Budapest, XIX. kerület, a Wekerlei Kultúrház (1192 Bp., Petur u. 7.) gyalogosan megközelíthető vonzáskörzetében
A teljesítés határideje: 2019. június 17-aug. 23.

A pályázattal kapcsolatosan további információt szolgáltató személy:

neve: Szabó Mária
címe: 1192 Budapest, Petur u. 7.
telefonszáma: +36 20 535 7160 
e-mail címe: igazgato.wkk@gmail.com

Az ajánlat benyújtásának módja, helye, határideje: a pályázatot a következő címre, zárt borítékban kell benyújtani vagy postai úton beküldeni:

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 17. (péntek)  déli 12.00 óráig.

Wekerlei Kultúrház és Könyvtár
1192 Budapest, Petur u. 7.

A lezárt borítékra rá kell írni: „WKK nyári táborok étkeztetése”, TOVÁBBÁ AZ ÉRTESÍTÉSI CÍMET ÉS E-MAIL CÍMET.

Ezen időpontig a pályázatnak be kell érkeznie a benyújtási helyre!

A pályázathoz csatolni szükséges nyilatkozatok, okirat:
- kitöltött, aláírt PÁLYÁZATI LAP, a következő nyilatkozatokkal:

-    a pályázó adatai (neve, székhelye, cégjegyzékszáma/nyilvántartási száma, adószáma/adóazonosító jele, képviselője neve és elérhetőségei (telefonszám, e-mail cím);

•    a pályázó az ajánlati felhívásban, a mellékelt szerződés-tervezetben rögzítetteket megismerte, ajánlata az abban foglaltak vonatkozásában teljes körű; a szerződés megkötését, az abban foglalt kötelezettségek teljesítését vállalja; a szerződésben rögzített tevékenység végzésére feljogosító engedéllyel rendelkezik;

•    nyilatkozat a köztartozás-mentességről, az önkormányzattal vagy bármely intézményével vagy gazdasági társaságával szembeni tartozások hiányáról, és arról, hogy a pályázóval szemben sem csőd-, sem végrehajtási-, sem felszámolási eljárás nincsen folyamatban, jogszerűtlen tevékenység okán nem áll hatósági intézkedés hatálya alatt;

•    aláírási címpéldány vagy cégaláírási nyilatkozat másolata azzal, hogy az eredetit a szerződés aláírásakor kell benyújtani.

•    pénzügyi, szakmai alkalmassági feltételek, és az ezek igazolásához szükséges okiratok:

Legalább 1 db referenciaigazolás az előző két naptári évben, a beszerzés tárgyában teljesített szerződésről. A kiírónál korábban teljesített szolgáltatásara utalás elegendő referencia megjelölésként. 

A pályázatok bontásának helye és időpontja:

A pályázatok bontásának helyéről és időpontjáról a pályázó írásban, elektronikus úton kap értesítést, az ajánlatában megadott e-mail címen. A pályázó az ajánlatok bontásánál jelen lehet.

Az ajánlat elbírálásának szempontjai, módja, határideje:

Az ajánlat kiírója a beérkezett és hiánytalan ajánlatok közül a legalacsonyabb és a kiíró intézményhez legközelebb elhelyezkedő ellenszolgáltatást kínáló pályázóval köt szerződést. 

A pályázatot a kiíró szakmai csoportja bírálja el, a pályázati határidő lejártától számított 5 munkanapon belül. 

A kiíró jogosultságai:

    A kiíró
    a)     az ajánlattól a pályázatok felbontását követően írásban, a pályázatok lényegét nem érintő kérdésekben felvilágosítást, vagy hiánypótlást kérhet azzal, hogy a pályázó válasza semmilyen formában nem eredményezheti a pályázatban megfogalmazott feltételek olyan megváltoztatását, amely az értékelés során a beérkezett pályázatok sorrendjét módosítaná,

    b)     az ajánlatok felbontását követő 8 napon belül tárgyalás tartásáról dönthet,

•    az ajánlati eljárást bármely okból eredménytelennek nyilváníthatja,

•    az ajánlat kiírásával ajánlati kötöttségbe nem kerül

Egyéb információk:

A pályázó ajánlati kötöttsége a pályázati határidő lejártától az elbírálási határidő lejártát követő 30. napig tart. A pályázat elfogadása nem minősül megrendelésnek; kötelezettségvállalásnak csak a szerződés aláírása minősül.

Az el nem fogadott ajánlatokat a pályázat kiírója nem küldi vissza. A pályázó a pályázat megírásával és beadásával kapcsolatban felmerülő költségeket maga viseli.

A pályázat teljes szövege kitöltendő PÁLYÁZATI ADATLAPPAL itt található:  PÁLYÁZAT
 Címkék:
2019.04.30.

Kedves Látogatóink!

Jelenleg a közművelődési intézmények KIZÁRÓLAG SZABADTÉRI ESEMÉNYEKET rendezhetnek meg (szabadtéri rendezvényekről szóló 241/2020-as kormányrendelet).
Ezért a WKK-nak továbbra is ZÁRVA kell tartania. 

A június 29-től meghirdetett táborainkat (Cirkusz tábor I. turnus, Bűvész tábor I. turnus) kizárólag csak akkor tudjuk megrendezni, ha az intézmény megnyitására lehetőség nyílik!

A hétköznapi tanfolyamok szünetelnek.

Hétvégi programjaink egy részét 2020. őszére tervezzük megrendezni. 

A WKK csapata jelenleg belső munkákat végez 8.00 és 16.00 óra között,
az e-mailekre, telefonokra igyekszünk válaszolni.


Minden további változásról olvashatnak a honlapon és a facebook oldalunkon.