Házirend

Házirend

 A TAGINTÉZMÉNY HÁZIRENDJE


1.   A KMO Művelődési Központ és Könyvtár – Wekerlei Kultúrház tagintézményét – zártkörű rendezvényeinek kivételével, nyitvatartási időben minden érdeklődő látogathatja, részt vehet a rendezvényein, igénybe veheti közösségi tereit és kertjét. 


2.  A KMO Művelődési Központ és Könyvtár – Wekerlei Kultúrház tagintézmény a nyári időszak kivételével hétköznapokon 8.00-21.00 óra között tart nyitva. Az ettől eltérő nyitva tartást az igazgató rendelheti el. A nyári táborok működése alatt az intézmény hétköznapokon 8.00-17.00 óra között tart nyitva. 


3. Nyitva tartási idő alatt intézkedni a tagintézmény-vezető, művelődésszervező és gazdasági ügyintéző jogosult. Baleset, rosszullét vagy más váratlan esemény bekövetkeztekor annak észlelője az intézmény munkatársait kérje intézkedésre. 


4. A látogatók zavartalan művelődését és szórakozását a közösségi és társas élet szabályainak betartásával, megfelelő kultúrált magatartásával segítse minden látogató. Kérjük a szülőket, hogy figyeljenek arra, hogy közösségi tereinkben kiskorú gyermekük viselkedése ne zavarja a kultúrházban folyó tevékenységeket. Kérjük, hogy a termeket a foglalkozásvezető felügyelete nélkül ne használják. 


5. Az intézmény közösségi célokat szolgál, ezért védelme, berendezéseinek és felszereléseinek rendeltetésszerű használata minden látogató érdeke és kötelessége. A kisgyermekes családok a kultúrház játszósarkát nyitva tartási időben díjmentesen igénybe vehetik. Használata szülői felügyelettel és szülői felelősséggel történhet.


6. A szándékosan okozott vagy felelőtlen magatartás következtében előállott kárért az elkövetőt anyagi felelősség terheli.


7. Belépődíjas rendezvény látogatásának előfeltétele a jegyvásárlás (jegypénztárban, online vagy a tanfolyamvezetőnél).


8. A kultúrházban pelenkázó helyiség található, melyet a kisbabás szülők vehetnek igénybe.


9. A kertben található játékok, eszközök és növények mindannyiunk örömére készületek/kerültek ki, ennek védelme közös érdekünk. 


10. Az intézmény dolgozóinak munkavégzését szolgáló irodák, személyzeti konyha nem nyilvánosak, ezekben csak a munkakapcsolatok ügyeiben eljáró személyek és közreműködők tartózkodhatnak.


11. Tilos a dohányozás az intézmény egész területén és annak 5 méteres körzetében.


12. 18 éven aluli személyek az intézményben szeszes italt nem fogyaszthatnak. 


13. Az intézmény GDPR (általános adatvédelmi szabályozás) szerint működik.


14. A KMO Művelődési Központ és Könyvtár – Wekerlei Kultúrház tagintézmény látogatói észrevételeiket, panaszaikat, javaslataikat az ügyeletes művelődésszervezővel, gazdasági ügyintézővel vagy az információs munkatárssal közölhetik. Amennyiben a problémáikra adott válasz esetlegesen nem kielégítő, előre egyeztetett időpontban keressék a tagintézmény-vezetőt vagy az intézmény vezetőit.
 

Címkék: házirend